Ik ben van mezelf

Ik ben van mezelf. Mijn intentie is leidend voor hoe ik mijzelf ontwikkel. Ik ben er dóór de deelnemers en partners, die me voorzien van vragen en rollen vervullen voor mijn verwezenlijking. Ik ben er vóór iedereen met een interesse rond dit bezit, eigendom of eigenaarschap en hierover verdieping zoekt. 

Deze partners dragen mij

Mijn intentie

Ik ben een initiatief dat verlangt naar een gezonde economie en wil uitnodigen om nieuwe perspectieven te gaan zien en begrijpen op het gebied van bezit, eigendom & eigenaarschap.  

Ik bied speelruimte en zichtbaarheid, verbinding en gelegenheid tot dialoog vanuit een horizontaal deel- en ontdekkarakter. Voor mijn partners ben ik als een proeftuin: “hoe neem je eigenaarschap van je eigen initiatief en verantwoordelijkheid, maar ben je tegelijkertijd dienstbaar aan de intentie Eigendom Anders?”. 

Ik doe dit: met helicopterview, op een integere, respectvolle manier, waarbij ik een veilige, inclusieve, gelijkwaardige, omgeving wil bieden voor jou om je kwetsbaar op te stellen met jouw vragen, maar waar ook ruimte wordt gegeven voor verschil van inzicht & diversiteit.

Ik wil harmonie creëren vanuit de verschillende invalshoeken (perspectiefwisseling vanuit drie invalshoeken) en hierover bewustwording aanmoedigen. 

Voelkel op de Bühne

Wil je mij -mede- mogelijk maken?

Jij kan ook partner worden als je (1) oprecht interesse in mijn intentie hebt en  (2) bereid bent om je eigen vragen en vraagstukken rondom dit onderwerp zichtbaar te maken en je zoektocht hierin zichtbaar te maken, én (3) je op enerlei wijze capaciteiten beschikbaar kan stellen. Kom gerust met een voorstel!

Mijn samenwerkingsvorm

Waarom ik een IK ben

Een bedrijf of initiatief van zichzelf laten zijn, is alsof je het kan beschouwen als een “levend organisme”.  We verhouden we ons niet tot elkaar, maar tot iets gemeenschappelijks, namelijk: de bovenliggende intentie. 

Om die verhoudingen te ervaren, spreek ik vanuit de Ik ben Eigendom Anders. 

Hoe wij WIJ zijn en samenwerken

Om recht te doen aan de intentie, oefenen we hoe wij (de partners) kunnen samenwerken op een manier die recht doet aan het inhoudelijk onderwerp “Eigendom Anders”. Dat vraagt niet alleen om “Eigendom Anders”, maar ook “Bestuur Anders”. 

Of je bijdrage groot of klein is, in geld of in het beschikbaar stellen van andere capaciteiten: iedereen is gelijk aan elkaar. Dus ook deelnemers kunnen met hun bijdragen komen, want we willen ons aanbod laten aansluiten op de problemen en vragen uit de samenleving.

De EIGENheid van partners

We zijn als partners nu bezig voor de volgende editie, waarbij de volgende interessante vraag aan bod is: 

“Hoe neem je eigenaarschap van je eigen initiatief en verantwoordelijkheid, maar ben je tegelijkertijd dienstbaar aan de intentie Eigendom Anders?”

Met andere woorden, hoe kan ieders IK weer binnen Eigendom Anders tevoorschijn komen, zonder daarmee het eigendom te “claimen”?

Wat wordt er over mij gezegd...

Samen verder

Het is niet gek, het is gangbaar!

Steward-ownership

Common Ground

Gevoel van vertrouwen

Hervormen doen we samen

Voor/Nadenken

Inclusie

Perspectiefwisseling

Non-extractie

Beweging verder brengen

Samen doen