Over mij…

Ik ben van mezelf

Ik ben van mezelf. Mijn intentie is leidend voor hoe ik mijzelf ontwikkel. Ik ben er dóór de deelnemers en mogelijkmakers, die me voorzien van vragen en rollen vervullen voor mijn verwezenlijking. Ik ben er vóór iedereen met een interesse rond dit bezit, eigendom of eigenaarschap en hierover verdieping zoekt. 

Mijn intentie

Ik ben een initiatief dat verlangt naar een leefbare wereld en hieraan wil bijdragen door uit te nodigen om nieuwe perspectieven te gaan zien en begrijpen op het gebied van bezit, eigendom & eigenaarschap.  

Ik bied speelruimte en zichtbaarheid, verbinding en gelegenheid tot dialoog vanuit een horizontaal deel- en ontdekkarakter. Voor mijn partners ben ik als een proeftuin: “hoe neem je eigenaarschap van je eigen initiatief en verantwoordelijkheid, maar ben je tegelijkertijd dienstbaar aan de intentie Eigendom Anders?”. 

Ik doe dit: met helicopterview, op een integere, respectvolle manier, waarbij ik een veilige, inclusieve, gelijkwaardige, omgeving wil bieden voor jou om je kwetsbaar op te stellen met jouw vragen, maar waar ook ruimte wordt gegeven voor verschil van inzicht & diversiteit.

Ik wil harmonie creëren vanuit de verschillende invalshoeken (perspectiefwisseling vanuit drie invalshoeken) en hierover bewustwording aanmoedigen. 

Mijn samenwerkingsvorm

Waarom ik een IK ben

Een bedrijf of initiatief van zichzelf laten zijn, is alsof je het kan beschouwen als een “levend organisme”.  We verhouden we ons niet tot elkaar, maar tot iets gemeenschappelijks, namelijk: de bovenliggende intentie. 

Om die verhoudingen te ervaren, spreek ik vanuit de Ik ben Eigendom Anders. 

Hoe wij WIJ zijn en samenwerken

Wij (de partners) oefenen hoe we kunnen samenwerken op een manier die recht doet aan het inhoudelijk onderwerp “Eigendom Anders”. Dat vraagt niet alleen om “Eigendom Anders”, maar ook “Bestuur Anders”. 

Of je bijdrage groot of klein is, in geld of in het beschikbaar stellen van andere capaciteiten: iedereen is gelijk aan elkaar. Dus ook deelnemers kunnen met hun bijdragen komen, want we willen ons aanbod laten aansluiten op de problemen en vragen uit de samenleving.

De EIGENheid van partners

We zijn als partners nu bezig voor de volgende editie, waarbij de volgende interessante vraag aan bod is: 

“Hoe neem je eigenaarschap van je eigen initiatief en verantwoordelijkheid, maar ben je tegelijkertijd dienstbaar aan de intentie Eigendom Anders?”

Met andere woorden, hoe kan ieders IK weer binnen Eigendom Anders tevoorschijn komen, zonder daarmee het eigendom te “claimen”?

Mijn economie, kortom, mijn huishoudboekje

Ik word gebootstrapt! Ik kan niet bestaan zonder deelnemers en mogelijkmakers… Ik maak geen onderscheid of iemand nou geld of liefde of werk of andere vormen van productiemiddelen aan mij geeft, zolang het maar vanuit intrinsieke motivatie of interesse gebeurt. 

Ik maak mijn huishoudboekje na afloop wederom transparant

  • het werk voor mijn organisatie komt tot stand door een vrije gift, 
  • de bijdrage van de kunsten komt ook tot stand door een vrije gift,  
  • de locatie is (wederom) aan mij geschonken
  • alle bijdragers op de dag zelf schenken hun bijdrage, en ontvangen geen vergoeding (en indien mogelijk, kopen ze gewoon een kaartje, want ze hebben zelf ook wat te ontdekken deze dag)

Mocht er overvloed ontstaangebruik ik dat voor mijn verwezenlijking van volgend jaar (als hiervoor voldoende interesse is), of schenk ik het weg als ik mezelf ophef. 

Hoe verwerkelijk ik mezelf in mijn processen?

De kunst van de juiste prijs (voor de festivaltickets)
30 min podcast over Eigendom Anders (Jennifer en Iona)

Ik ben dóór mijn mede-mogelijkmakers

Deze partners maken mij mede mogelijk

Voelkel op de Bühne

Wil je mij -mede- mogelijk maken?

Jij kan ook partner worden als je (1) oprecht interesse in mijn intentie hebt en  (2) bereid bent om je eigen vragen en vraagstukken rondom dit onderwerp zichtbaar te maken en je zoektocht hierin zichtbaar te maken, én (3) je op enerlei wijze capaciteiten beschikbaar kan stellen. Kom gerust met een voorstel!

Wat zijn de drijfveren van partners en wat wensen mijn partners mij toe

De partners' wensen voor editie 2023

De partners' drijfveren van waaruit ze meedoen

Samen verder

Het is niet gek, het is gangbaar!

Steward-ownership

Common Ground

Gevoel van vertrouwen

Hervormen doen we samen

Voor/Nadenken

Inclusie

Perspectiefwisseling

Non-extractie

Beweging verder brengen

Samen doen