Info voor partners

Belangrijke data

 • Half maart gaat ticketshop open, actieve campagne starten
 • Ma. 27 maart, 15:30 – 17:30 @Iona Amsterdam – overleg inhoud/vorm – in het bijzonder voor ruimtenemers die er 15 feb niet bij waren.
 • Wo. 5 april, 10:00 – 11:30 @Online – voor iedereen die wil
 • Half april definitieve programma vastleggen
 • Ma. 8 mei, 10.00 – 11:30 @online – voor iedereen die wil
 • Ma. 15 mei, 10.00 – 11:30 @Zwier – Festival Briefing – voor iedereen die kan
 • Ma. 15 mei, 15:00 – 16:30 @online – Festival Briefing
 • Zo. 21 mei, 12.00 – 20.00 @Zwier – Bouw Festival
 • Ma. 22 mei, 09:00 – 19:30 @Zwier – Eigendom Anders Festival

Financiën en begroting

Marcom materiaal

Nog nodig....

 • Schenking of donatie voor de kunsten? 
 • Schenking of donatie voor de jongeren / studenten.
 • Ondernemers die steward-owned of met geneutraliseerd kapitaal ondernemen – mogelijk in een panel – willen spreken over thema’s als prijsvorming, financiering, samenwerken
 • Meer jongeren / studenten (wordt aan gewerkt)
 • Transport-auto en handjes voor opbouw/breek (20/22 mei)
 • Facilitators!

Rolbeschrijvingen

 • Hoeder intentie, poogt er elke live-meeting bij te zijn en bewaakt actief de intentie (hopelijk nemen we allemaal als vanzelfsprekend deze rol op ons, maar het mooiste is als we 1-3 mensen bereid vinden die dit als prioriteit hebben).

 • Procesbewaker: bewaakt ruimte/tijd/middelen en verbindt het geheel

 • Ruimtenemer/maker: doet een voorstel in het organiseren van eigen ruimte op 22.5.2023 (en organiseert zelf de [financiële] consequenties die daarmee gemoeid zijn) OF neemt juist een ander initiatief door het jaar heen – binnen de kaders die de procesbewaker aangeeft.

  Plek & tijd voor ruimtenemer: De eigen ruimte is een plek waar tussen de 10 en 30 mensen kunnen samenkomen. Op deze plek krijg je minimaal 45 minuten of maximaal 1,5 uur de tijd.

 • Aanhaker/Aanraker haakt partijen aan, zoals onderwijs of media of sponsors – op de gemeenschappelijke intentie, zodat ze een rol kunnen nemen of juist gaan deelnemen.

 • Facilitator operationeel teamlid, heeft bouw/breek activiteit, een andere administratief-organisatorische – of een rol op de festival-dag zelf.

 • Sponsor: sponsort deelbedrag, of koopt kaartjes voor doelgroep

Rolhouders

Proces aanbod-creatie en programma-ontwikkeling, kortom proces voor "ruimtenemers"

Iedereen die een rol als ruimtenemer wil, bereidt voor om aan de groep voor te stellen: “Welke ‘eigen’ ruimte wil ik op 22 mei innemen?”

 • Van waaruit (je eigen drijfveer) neem je deze ruimte in?
 • Hoe dien je daarmee de gemeenschappelijke intentie van Eigendom Anders?
 • Wat is je centrale perspectief? Hoe kijk je naar het element perspectiefwisseling binnen je eigen ruimte?

 

Het proces is als volgt:

 • Aanwezigen/andere betrokkenen hebben gelegenheid vragen te stellen (ter verheldering en begrip)
 • Aanwezigen/andere betrokkenen kunnen vrijblijvend adviezen geven
 • Ordenen naar thema’s. Onderzoeken: zijn er overlappingen van partners?

Als er meer dan 16 ruimtenemers/makers zijn, dan zal de rol Hoeder Intentie en de Procesbewaker in goed overleg mogelijk ruimtes samenvoegen.