Mijn intenties

Ik ben van mezelf. Mijn intenties zijn leidend voor hoe ik mijzelf ontwikkel. 

Hieronder lees je mijn intenties.  Deze zijn ‘van zichzelf’ en daarmee dus ‘heilig’.

(Nog verder hieronder lees je hoe deze intenties praktisch worden omgevormd)

Ik ben Eigendom Anders

 

Ik open ruimte voor ontmoeting en oefening om nieuwe perspectieven te ontdekken rondom vraagstukken van bezit, eigendom & eigenaarschap, vanuit mijn verlangen naar een leefbare wereld. 

 

Een bedrijf, een idee, een stuk natuur of Aarde, een object of gebouw…. “van zichzelf” laten zijn, is alsof je het kan beschouwen als een “levend organisme”. Om die verhoudingen te ervaren, spreek ik vanuit de ‘Ik ben Eigendom Anders’. En dit document dient om mijn intenties te beschrijven, zodat mijn ‘levende organisme’ beleefbaar wordt.

 

Ik ben dus ook “van mezelf”.

 

De natuur is mijn spiegel. Ik organiseer mezelf organisch, op basis van vragen of behoeften die ik ontvang of waarneem. Ik streef naar minimaal een jaarlijks ‘bijeenkomen’, voor zolang hier interesse in is. Ik vind het logisch dat ik een ‘eindigend’ fenomeen ben: Op het moment dat er behoefte ontstaat om dit document te wijzigen, of als het niet meer kloppend voelt, dan is het tijd om mijn bestaan te beëindigen en het ‘nieuwe’ leidend te laten worden.

 

Het is mijn wens om niemand uit te sluiten, in de wijze waarop ik tevoorschijn kom. Zo probeer ik ruimte te maken voor een diversiteit aan perspectieven en gevoelens. Zonodig, zoek ik actief aanvullende invalshoeken vanuit mijn verlangen naar een leefbare wereld. De ruimtes die ik schep moeten veilig zijn voor alle deelnemers, om zichzelf te mogen zijn.

 

 

 

Welke bijdrage lever ik en wat betekent waarde voor mij?

 

Ik ben zelf de oefening door elke stap in mijn verwezenlijking te toetsen aan de kennis (hoofd), inzichten (hart) en ervaringen (handen) die ik heb rondom bezit, eigendom & eigenaarschap.

 

Ik bied speel- en oefenruimte, zichtbaarheid, gelegenheid tot gesprek en verbinding, vanuit een horizontaal deel- en ontdek-karakter.

Ik schep mijn waarde uit eigen initiatief, maar ook daar waar ik gevraagd wordt.

 

Ik verrijk graag beelden van onderwerpen door verschillende perspectieven te verzamelen, zodat onderlinge verbanden zichtbaar worden en moedig hierover bewustwording aan.

 

De inhoud van mijn waardeaanbod raakt elk onderwerp waarmee bezit, eigendom en eigenaarschap verbonden is. Ik stem mijn inhoud af op de vragen die ik ontvang en de onderwerpen die ik om mij heen hoor. Mijn aanbod brengt kennis-, inzichten- en ervaringen samen, op een manier die hoofd, hart en handen aanspreekt.  Ik hoop dat je hiermee geïnspireerd wordt en kennis ontvangt, zodat je je oordelen, je denken en je handelen in relatie tot bezit, eigendom en eigenaarschap kan verrijken.

 

Ik oefen dus met name ook, hoe er een diversiteit aan vruchtbare waarde-stromen tot stand komt, die mijn intenties niet beïnvloeden, maar juist verrijken en ondersteunen – in het kader van ‘Geld Anders’ en/of ‘Macht Anders’. Geld staat bij mij dus niet in relatie tot invloed. Ik blijf vrij van externe financiering, maar donaties verwelkom ik graag. Ik wil ook oefenen hoe de gecreëerde waarde weer eerlijk verdeeld wordt.

 

Ik zoek steeds naar wederkerigheid en wil graag in de behoefte van anderen voorzien. Iedereen die zich wil verbinden, nodig ik uit tot een wederkerige relatie. Ik streef ernaar om iedereen die in mijn totstandkoming een bijdrage levert een vereffening te geven, met name als hij of zij daarmee in zijn of haar levensbehoefte moet voorzien. Mijn eigen financiële gezondheid is de hoogste prioriteit.

Hoe verbind ik mezelf met de relaties om mij heen?

 

 

Ik ben integer en respectvol en sta open voor iedereen die zich onderdeel wil voelen van mijn ontwikkeling. Ruimte voor kwetsbaarheid en verschil van inzicht horen hierbij, zodat iedereen helemaal zelf – als mens – tevoorschijn kan komen. Ik richt mijn aanbod op ondernemende mensen die ook verlangen naar een leefbare wereld,  en interesse hebben om daar op enigerlei wijze een positieve bijdrage aan  te leveren. Het is mijn wens dat iedereen zich onderdeel voelt van Eigendom Anders.

 

Iedereen die zich actief verbindt met mijn intentie, noem ik een ‘mee-maker’. Met deze woordspeling wil ik enerzijds het ‘mede mogelijk’ maken, maar anderszins ook het ‘meemaken zelf’ voelbaar maken: Voor mijn mee-makers ben ik namelijk beschikbaar als een proeftuin voor eigen vragen en het gemeenschappelijke veld. 

 

Ik ben er ook dóór mijn mee-makers, waardoorheen ik namelijk tot verschijning kan komen. Iedereen kan ook mee-maker worden! Het maakt geen verschil of je bijdrage groot of klein is, of deze in geld of in het beschikbaar stellen van andere capaciteiten zich verwezenlijkt, ik behandel iedereen gelijkwaardig.

 

 

Ik schep dus speel- en oefenruimte op eigen initiatief, maar ook op initiatief van mijn mee-makers. 

Van al mijn relaties wens ik dat ze hun verlangens, behoeften en eventuele belangen open communiceren, net zoals ik dat zelf wens te doen.

 

Mijn eigendom en mijn organisatie

 

  

Ik ben van mezelf. Mijn intentie (dit document) is als het ware eigenaar van mijn handelen. Mensen die mij liefhebben kunnen ook helpen op deze wijze mede-eigenaar te zijn. Alle kennis- en inzichten stel ik ter beschikking.

 

Ik oefen hoe ik kan samenwerken op een manier die recht doet aan het inhoudelijk onderwerp “Eigendom Anders”. Daar hoort dus ook ‘Macht Anders’, of ‘Organisatie Anders’ bij. 

 

 

Ik  schep graag organisatie-ruimte waarin vertrouwen geschonken en ontvangen mag worden en verlang ernaar dat iedereen zelf eigenaarschap neemt over wat hij of zij wil binnen deze ruimte, zolang het passend en/of dienend is aan mijn intenties. 

 

 

Ik streef naar organisatievormen die helderheid scheppen over ieders plek in het geheel en een soepele organisatie. Elk jaar maak ik daarom  een werkdocument die het organiseren en de betrokken mensen helder maken. Het fundament van hoe ik mij wens te organiseren bestaat in ieder geval uit de volgende plekken:

 • Intentie-hoeders: zij verzorgen mijn intenties, houden mij levendig en onderzoeken de congruentie met de uitvoering en/of helpen mee-makers of organiserenden om deze congruent te maken aan de intenties.
 • Organiserenden: brengen mijn intenties tot praktische uitvoering. Daarbinnen vallen verschillende rollen, die ik elk jaar in een werkdocument opnieuw beschrijf en waar mensen in zichtbaar worden.
 • Mee-makers kunnen eigen initiatieven ontplooien, passend bij mijn intenties.

 

Intentie-hoeder, organiserende of mee-maker worden of gevraagd worden is een natuurlijk proces. Iedereen kan zichzelf uitnodigen of uitgenodigd worden. Zonder een natuurlijke beweging tussen deze plekken, of zonder een liefdevolle organisatie, kan ik niet (meer) bestaan en hef ik mezelf graag op.

 

Hoe vertaal ik Intenties naar Vormen?

Vormen waarin mijn waarde tot uitdrukking komen of vereffend worden (deze elementen zijn veranderbaar):

Hoe mijn waarde tot uitdrukking komt:

 • Het (jaarlijkse) Eigendom Anders Festival
 • Andere Eigendom Anders bijeenkomsten op verzoek, zoals een sessie gekoppeld aan een thema, of juist een kenniskring bijeenkomst voor mensen die al Anders met Eigendom omgaan en graag willen delen.
 • De publieke (jaarlijkse) Eigendom Anders ‘resultaten’ rekening ontmoeting: daar spreken we de ‘resultaten’ rekening door en verdelen we eventuele overvloed volgens onderstaande richtlijnen.
 • Een interview met jou over jezelf, waarin je jouw eigen verhaal en/of jouw vraagstuk gespiegeld krijgt en het op de Eigendom Anders website geplaatst wordt.
 • Het derde perspectief, die van de kunsten, de wetenschap of juist van de niet gehoorde mensen uit de samenleving worden altijd expliciet uitgenodigd mijn publiek te verrijken.
 • (Misschien toekomstig als wegwijzer naar initiatieven die verwant zijn aan Eigendom Anders, zodat de website van Eigendom Anders als een platform functioneert.)

Hoe ik met waarde-stromen om wil gaan:

 • Ik wens dat mijn totstandkoming met een grotere diverse groep van donateurs tot stand komt. Ik geef graag alle gelegenheid tot vrije donatie.
 • Deelname-prijzen worden altijd in een brede schaal van 1:10 aangeboden, zodat deelname voor iedereen mogelijk zou moeten zijn. Alternatieve manieren van waarde vereffenen wordt ook altijd onderzocht
 • Daar waar waarde-vereffeningen in geld wordt uitgedrukt: mijn eerste prioriteit ligt bij het (1) vereffenen van iedereen die praktisch uitvoerend mijn totstandkoming mogelijk maken en daarmee ook in hun eigen levensbehoefte voorzien, daarna (2) mensen die mij van een ‘derde perspectief’ voorzien en die ook afhankelijk zijn van mij om in hun eigen levensbehoefte te voorzien, daarna – alles wat dan overblijft – (3) deel ik graag met alle anderen, in goed onderling overleg. Het is mijn intentie om dit gesprek publiekelijk te doen.
 • Diegene die mij dragen in mijn praktische organisatie en hiervoor in hun levensbehoefte moeten voorzien, ontvangen een tegemoetkoming per uur die nooit hoger kan zijn dan 3,5x het minimum-ZZP-uurloontarief, voor zover ze dit bedrag ook echt nodig hebben om in een leefbaar inkomen te voorzien. Nadat de resultatenrekening is opgemaakt en eerder genoemde procedure doorlopen is (1 en 2), kan eventueel nog een vraag voor een extra vereffening in gesprek gebracht worden (3).

Hoe verbind ik mezelf met de relaties om mij heen? 

 • Je kan je eigen vraag, je vraagstuk of zoektocht bekend maakt binnen Eigendom Anders, zodat zij hierover kan publiceren of er aandacht aan kan besteden.
 • Je kan je (heel graag) garant stellen voor een aantal deelname kaartjes.
 • Je kan (heel graag) kaartjes kopen voor Eigendom Anders.
 • Je kan (heel graag) een donatie doen aan Eigendom Anders.
 • Je kan je capaciteiten, je gebouw/grond of kennis beschikbaar komen stellen vanuit het idee dat je dit ‘doneert’ aan Eigendom Anders, en/of/maar ook eventueel meedelen, op het moment dat er financiële winsten ontstaan, in het resultaat – als het nodig is om daarmee in jouw basisbehoefte te voorzien. Ik denk dan bijvoorbeeld aan kunstenaars. Kortom, bij overvloed stemmen we een verdeling eerlijk af.
 • Je kan met eigen ideeën en initiatieven bij mij komen, waar ik je dan mee help om het mogelijk te maken, zolang dit past binnen mijn intentie.

Mijn eigendom en organisatie, hoe komen deze in de vorm?

 • Mijn intentie-hoeders verzorgen dat ik handel in lijn met mijn intentie (dit document). Ik hoop natuurlijk dat iedereen mijn intentie wil hoeden, alsof ik een eigen wezen ben, door altijd alles te vragen of te delen, maar een paar mensen worden gedurende mijn ontwikkeling gevraagd actief in te voelen op de vraag: ‘klopt het handelen van de organisatie wel met de lijn van de intentie van Eigendom Anders (dit document)’ en als niet, dan hoop ik dat ze onderzoekende vragen stellen om deze congruentie te bereiken. Intentie-hoeder worden of gevraagd worden is een natuurlijk proces. Iedereen kan zichzelf uitnodigen of uitgenodigd worden. 
 • Mijn organiserenden en/of mee-makers zorgen ervoor dat de intentie praktisch tot leven komt. Organiserenden vallen uiteen in de volgende rollen:
 • Samenbrengers: brengen de praktische organisatie samen (locaties, data en inhoud) en staan in nauwe verbinding met de intentie-hoeders (of zijn ook intentie-hoeders)
 • Programmamakers (brengen, in overleg met de intentie-hoeder en samenbrengers, een thema in ontwikkeling en plannen dit)
 • Ruimtemakers (zijn bijv. workshopleider of spreker in een workshop)
 • Ruimtebewaarders / Spacekeepers (verzorgen de veiligheid en kwetsbaarheid van alle ruimtes)
 • Derde perspectievelingen (zoals kunstzinnige of wetenschappelijke toegang tot het onderwerp)
 • Andere soorten van Meemakers, zoals Gevers (doneren: geld, ruimte, ideeën, contacten) en/of Nemers (vragen iets, hebben een onderzoek wat ze binnen Eigendom Anders willen doen)
 • Wegwijzers en bouwers (op de dag zelf helpen ze)
 • Ik ben ingebed in een stichting (i.o.), die betekenisvolle evenementen in relatie tot een leefbare wereld wil organiseren, met een formeel bestuur. Maar, in lijn met mijn uitgangspunten, vraag ik het bestuur om alle vertrouwen te geven aan de intentie-hoeders en organiserenden. Daar waar aan het bestuur advies gevraagd wordt, of waar zij zich zorgen maken over de congruentie met mijn intenties, of waar verwarring of een dispuut ontstaat, kunnen ze graag hun betrokkenheid tot uitdrukking brengen, zonder daarbij hun machtspositie te gebruiken… Als daarna een bestuurslid toch discongruentie blijft ervaren, dan is de vraag of het bestuurslid wil aftreden.
 • Ontwikkeling van mijn organisatie komt zoveel mogelijk door het invoelen tot de intenties tot stand. 
 • Programmamakers en Ruimtemakers maken gebruik van de consent-methode om tot beslissingen te komen, voor dat domein waar 
 • Verdere besluitvormingsprocessen zijn in principe overbodig, tenzij er verwarring is of een dispuut ontstaat tussen betrokkenen, of mijn ontwikkeling stokt. In zo’n geval kan een andere intentie-hoeder, een bestuurslid of anderszins betrokkene, gevraagd worden, om een proces in te richten met als intentie om weer beweging te bewerkstelligen. Dit ‘stokkende’ neem ik als serieuze aanwijzer aan, om mijn bestaansrecht te herzien en mogelijk mijn eindigheid vorm te geven.
 • Wijzigingen van mijn intenties zijn in principe niet mogelijk, tenzij het de inhoud verrijkt of nog helderder maakt. In dat geval wens ik het mezelf toe dat zowel de intentie-hoeders, als ook de bestuursleden, gezamenlijk instemmen.

Waarin ik nog zoekende ben:

 • Hoe kan ik mijn ruimte ook actiever beschikbaar maken voor mensen die in dubbele werkelijkheden leven?
  Hoe kan ieders IK weer binnen Eigendom Anders tevoorschijn komen, zonder daarmee het eigendom te “claimen”, maar juist Eigendom Anders te dragen?
  “Hoe neem je als partners eigenaarschap van je eigen initiatief en verantwoordelijkheid, maar ben je tegelijkertijd dienstbaar aan de intentie Eigendom Anders?” – en hoe moedig ik deze partners daartoe aan?
  Welke rol speelt de organisatie van de partner daarbij? M.a.w.; hoe is de verhouding van de mensen van de partner en het bedrijf van de partner?