Ik ben van mijn intentie

Mijn intentie is leidend voor hoe ik mijzelf ontwikkel. Ik ben er dóór de deelnemers en mogelijkmakers, die me voorzien van vragen en rollen vervullen voor mijn verwezenlijking. Ik ben er vóór iedereen met een interesse rond dit bezit, eigendom of eigenaarschap en hierover verdieping zoekt. 

Mijn intentie

Ik verlang naar een leefbare wereld en en nodig uit om nieuwe perspectieven te gaan zien en begrijpen op het gebied van bezit, eigendom & eigenaarschap.  

Ik bied speel- en oefenruimte, zichtbaarheid, gelegenheid tot dialoog en verbinding, vanuit een horizontaal deel- en ontdekkarakter. Mijn inhoudelijke aanbod sluit aan bij problemen en vragen die tot mij komen.

Ik wil harmonie creëren vanuit de verschillende perspectieven en hierover bewustwording aanmoedigen, zodat er inspiratie en kennis ontstaat waarmee je in het handelen kan komen.

Ik ben zelf de oefening door elke stap in mijn verwezenlijking te toetsen aan de kennis, inzichten en ervaringen die ik heb rondom bezit, eigendom & eigenaarschap.

Voor mijn mede-mogelijkmakers ben ik beschikbaar als een proeftuin voor eigen vragen en ruimte voor het gemeenschappelijke veld.

Ik wil integer en respectvol zijn en open staan voor iedereen, ruimte voor kwetsbaarheid en verschil van inzicht bieden, zodat iedereen helemaal zelf tevoorschijn kan komen. Ik richt mijn aanbod op ondernemers en investeerders.

Mijn (samen)werk(ings)vorm.... ofwel: mijn oefening

Een bedrijf of initiatief van zichzelf laten zijn, is alsof je het kan beschouwen als een “levend organisme”.  We verhouden we ons niet tot elkaar, maar tot de gemeenschappelijke intentie. Om die verhoudingen te ervaren, spreek ik vanuit de Ik ben Eigendom Anders. 

 Ik oefen hoe ik kan samenwerken op een manier die recht doet aan het inhoudelijk onderwerp “Eigendom Anders”. Ik heb twee “intentie-hoeders”, maar open frequent ruimte voor iedereen om te helpen de intentie te hoeden en initiatieven te nemen. 

 

 Ik verwelkom graag mensen als partners. Iedereen kan ook partner worden: het maakt geen verschil of je bijdrage groot of klein is, of deze in geld of in het beschikbaar stellen van andere capaciteiten zich verwezenlijkt.

Waarin ik nog zoekende ben...

  • Nu ben ik nog geen eigen juridische entiteit, maar laat ik alles via een aparte bankrekening lopen via de hoeder. Gaat een eigen juridische entiteit mij helpen in mijn verwezenlijking? En welke entiteit zou dat dan moeten zijn?
  • Hoe kan ik mijn ruimte ook actiever beschikbaar maken voor mensen die in dubbele werkelijkheden leven?
  • Hoe kan ik mijn partners betrekken om mezelf levendig te houden?
  • Is er een ander woord dan partner, die niet mede-mogelijkmaker is (omdat deze te lang is) en niet te zweverig klinkt?
  • Hoe kan ieders IK weer binnen Eigendom Anders tevoorschijn komen, zonder daarmee het eigendom te “claimen”, maar juist Eigendom Anders te dragen?
  • “Hoe neem je als partners eigenaarschap van je eigen initiatief en verantwoordelijkheid, maar ben je tegelijkertijd dienstbaar aan de intentie Eigendom Anders?”  – en hoe moedig ik deze partners daartoe aan?
  • Welke rol speelt de organisatie van de partner daarbij? M.a.w.; hoe is de verhouding van de mensen van de partner en het bedrijf van de partner?