Waarom en voor wie eigenlijk?

crisis

Dit is waarom ik er ben...

Omdat ik naar een leefbare samenleving verlang en de wijze waarop we omgaan met bezit, eigendom en eigenaarschap – in de breedste zin – daar een sleutel in is.

 

Nieuwe perspectieven

Ik ben er voor iedereen met een vraagstuk rondom verhoudingen en verbinding van bezit, eigendom en eigenaarschap. Ik richt mijn aanbod op ondernemers en vermogenden, omdat ik hoop dat zij door Eigendom Anders geïnspireerd worden en zo de economie, en daarmee de samenleving, helpen leefbaarder te worden.

 

Voor mijn mede-mogelijkmakers ben ik beschikbaar als een proeftuin voor eigen vraagstukken en een ruimte voor het gemeenschappelijke veld.

3-wip Eigendom Anders 4