Welke mensen brengen mij tot leven?

Wie zijn er in 2024 betrokken bij mijn organisatie (tot nu toe)?

Jij kan ook meedoen!

Eigendom Anders zoekt programmamakers, ruimtemakers, ruimtebewaarders, kunstzinnige perspectieven, wegwijzers, bouwers, intentie-hoeders….

 

maar ook: schenkers! van geld of van een performance, of van kennis, inzichten en/of tijd, of van vragen, vraagstukken of behoeften.

 

Neem contact op via ik@eigendomanders.nl

Onder meer deze mensen maakten mijn eerdere festivaldagen mogelijk

Over mijn totstandkoming...

Eind 2022 kwamen Robert Viëtor, Andrea Davina, Frank van Beuningen en Ignaz Anderson samen, vanuit het idee om een jaarlijks terugkerend evenement te organiseren waarbij vernieuwende vormen van eigendom centraal zouden moeten staan.

Jennifer Benson organiseerde al eerder een evenement rondom eigendom en is ervaringsdeskundige. Aan de hand van meerdere zoekgesprekken vatte zij de intenties van Robert, Andrea, Frank en Ignaz in woorden… Dit zijn de huidige intenties.

De organisaties bij deze mensen (Iona Stichting en Donor Impact Invest Fund) hebben de eerste editie met schenkingen mogelijk gemaakt. De tweede editie kwam tot stand mede door een grote schenking van Life Tree Fund. Ook de derde is dankzij het Life Tree Fund.

Daarnaast waren er nog veel meer betrokkenen die met tijd, of geld of enthousiasme Eigendom Anders mogelijk maakte.

Al zoekende werd helder dat de manier om Eigendom Anders te organiseren, ook in lijn moet zijn met hoe je een initiatief of onderneming ook ‘van zichzelf’ moet laten zijn. Dus niet alleen het festival bood inhoudelijk inzichten, maar de hele wijze waarop ze georganiseerd werd, werd al onderzoekende gedaan over hoe je dat doet: een initiatief ‘van zichzelf’ laten zijn. 

De wijze waarop georganiseerd werd, werd in 2023 zoveel mogelijk ‘van zichzelf’, maar nog steeds afhankelijk van de geldstromen van eerder-genoemde partijen. In 2024 krijgt Eigendom Anders ook een eigen juridisch fundament en zoekt ze bewust naar meerdere kleinere schenkingen en mogelijkheden van ‘mogelijk maken’.

Onder meer deze mensen stuurden eerder zoekvragen in...