Vernieuw je perspectief

Ik ben Eigendom Anders. Ik ben een initiatief dat verlangt naar een leefbare wereld en hieraan wil bijdragen door uit te nodigen om nieuwe perspectieven te gaan zien en begrijpen op het gebied van bezit, eigendom & eigenaarschap.

Ik bied speelruimte, zichtbaarheid, mogelijkheden tot verbinding en dialoog om bewustwording hieromtrent te vergroten.

Het Eigendom Anders Festival 2023

De-Buitenplaats2-1280x960

22 mei 2023
Locatie: Zwier - Vinkeveen

Web Dette Geld 2

Tijd voor een ander perspectief

In een tijd van groeiende ongelijkheid en afname van de leefbaarheid van onze aarde, wil ik graag de zoektocht naar verschillende perspectieven begeleiden. 

Terugblik Eigendom Anders Festival 2022

1-680x440

6 oktober 2022
Locatie: Camp Common Grounds