Perspectieven delen

Dit is de oogst uit eerdere Eigendom Anders events, geordend naar thema's en verdeeld in vragen en inzichten.

“Voor het ware antwoord, moet je de juiste vraag durven stellen”

Over maatschappelijke context

Over delen en verdelen

Over groei en ondernemerschap

Over zelf-ontwikkeling in relatie tot eigenaarschap

Nieuw Achtergrond-Eigendom Anders

Wat is jouw perspectief op Eigendom Anders?

Met helicopterview, op een integere, respectvolle manier, wil ik veilige, inclusieve, gelijkwaardige, omgevingen bieden voor jou en jouw vragen over Eigendom Anders, maar ook ruimte geven voor verschil van inzicht & diversiteit. Wat is jouw vraag? Ik maak ruimte voor perspectieven!

Deel jouw ervaring of stel jouw vraag in relatie tot bezit, eigendom of eigenaarschap: