Perspectieven delen

“Voor het ware antwoord, moet je de juiste vraag durven stellen…”

Hieronder wat oogst uit de eerdere bijeenkomsten!

Over maatschappelijke context

Inzichten

Over delen en verdelen

Over groei en ondernemerschap

Over zelf-ontwikkeling in relatie tot eigenaarschap

Nieuw Achtergrond-Eigendom Anders

Wat is jouw perspectief op Eigendom Anders?

Met helicopterview, op een integere, respectvolle manier, wil ik veilige, inclusieve, gelijkwaardige, omgevingen bieden voor jou en jouw vragen over Eigendom Anders, maar ook ruimte geven voor verschil van inzicht & diversiteit. Wat is jouw vraag? Ik maak ruimte voor perspectieven!

Deel jouw ervaring of stel jouw vraag in relatie tot bezit, eigendom of eigenaarschap: