m.logo website eigendom anders-alsJPG
Een bijzonder succesvol nieuwjaar, lieve abonnee!

En ... wat betekent 'succesvol zijn' voor jou eigenlijk?
Ik ervaarde succes op 22 december.... Toen kreeg ik namelijk post van "economie anders" 😂 . Lees hieronder de brief.

Hartelijke groet,

Eigendom Anders

PS. Op 25 januari om 16.30 een dialoog over Eigendom Anders in relatie tot maatschappelijk vastgoed in Arnhem! Lees hier verder...

Ingezonden brief van "Economie Anders Festival"
Lief Eigendom Anders Festival,

Enige tijd geleden zijn wij met elkaar in contact gekomen. We zagen dat we allebei gelijke intenties hadden: het werken aan een mens- en Aarde- waardige economie. Ik meende toen echter dat we dat doel langs verschillende wegen wilden bereiken. Daarom zag ik op dat moment geen mogelijkheden om te gaan samenwerken.

Jij wilde vasthouden aan het eigendomsbegrip. Je wilde dat weliswaar anders toepassen dan hoe dat in de huidige economie gebeurt, maar ik wilde juist helemaal af van het idee van eigendom. Voor mij ging het dan in de eerste plaats om het eigendom van de Aarde, zoals dat zich in de loop der eeuwen heeft genesteld in ons bewustzijn, na veroveringsoorlogen, onderwerping van vreemde volkeren en het in een hiërarchisch keurslijf persen van de eigen bevolking. Ik wilde het eigendomsrecht vervangen door een gebruiksrecht voor allen.

Nu begin ik echter te vermoeden dat onze wegen dichter bij elkaar liggen dan ik toen dacht. Ik begrijp nu dat jij het eigendomsbegrip in de eerste plaats wil toepassen op iemands verantwoordelijkheid. Iemand neemt verantwoordelijkheid c.q. eigenaarschap ergens voor : dan is dat zijn/ haar eigendom.

Maar dan komt er toch een vraag bij mij op.

“Ik, het Economie Anders Festival, ben een initiatief van Peter. Als ik dan een initiatief ben van Peter en ik onder de verantwoordelijkheid van Peter val, is Peter dan niet ook eigenaar van mij?" Dan zou ik antwoorden: "Ik heb er geen bezwaar tegen als ik van Peter ben en hij zich mijn eigenaar kan noemen. Want ik ben niet op de wereld om het ego van Peter te dienen, maar om dienstbaar te zijn aan anderen in ons gezamenlijk streven naar een andere economie.”

De vaststelling "Ik ben van Peter" komt dan in een heel ander daglicht te staan. Dat wordt duidelijk als je de woorden van en mijn in een andere betekenis ziet. De woorden van en mijn hebben oorspronkelijk volgens mij helemaal niets te maken met het eigendomsbegrip zoals dat in onze moderne economie wordt gebezigd. Van duidt op een richting: vanaf. Mannen komen van Mars en vrouwen van Venus, van de wal in de sloot, van binnen naar buiten etc. Het goud en de kolen komen uit de mijn: mijn productiekracht komt voort uit mijn diepere lagen. Dus alles wat van mij uit die mijn komt is bedoeld voor anderen.

Ik hoop dat we ons samen kunnen gaan buigen over de door mij opgeworpen vragen en dat we uiteindelijk toch een opening zullen vinden voor samenwerking.

Hartelijke groeten van
Economie Anders Festival,
mede namens Peter
25 jan. Maatschappelijk Vastgoed "Anders"
Op 25 januari om 16.30 verschijn ik in Arnhem, Wijkcentrum Bakermat. Hoe kun je 'mij' in relatie tot maatschappelijk vastgoed bezien?
Email Marketing Powered by MailPoet