Hoe komen de festivalprijzen tot stand

Hieronder een UPDATE van een eerdere blog over de totstandkoming van de ticketprijzen

Het Eigendom Anders Festival is een initiatief wat sinds einde 2021 bestaat en waar geoefend en onderzocht wordt: Hoe kunnen we samenwerken op een manier die recht doet aan de inhoud die “Eigendom Anders” te bieden heeft? Dat vraagt niet alleen om “Eigendom Anders”, maar als vanzelfsprekend daaraan gekoppeld ook “Bestuur Anders”,  “Waarde Anders”, “Samenwerking Anders”, “Communicatie Anders”… en dus ook “Prijsstelling Anders”

Ik ben dus een proeftuin voor iedereen en daarom maak ik graag mijn zoektocht “Hoe kan ik dienstbaar zijn aan mijn intentie?” zichtbaar en neem ik elke vraag die geïnteresseerden hebben serieus…

 


Eigendom Anders over de totstandkoming van de prijzen van de tickets

 

De laatste weken krijg ik weleens de vraag: “Waarom zo’n lange lijst met verschillende tarieven?” En: “Als de standaardprijs al boven de 200 euro is, hoe toegankelijk ben je dan eigenlijk voor iedereen?” Om antwoord hierop te geven, is verdieping nodig en licht ik graag hieronder toe.

 

1. De waarde

 

Dit is mijn waarde: “Ik bied speelruimte en zichtbaarheid, verbinding en gelegenheid tot dialoog vanuit een horizontaal deel- en ontdekkarakter. Voor mijn partners ben ik als een proeftuin.” De kennis, inzichten en ervaringen die je op mijn festival kunt opdoen, zijn dus waardevol. Er zijn veel pioniers en ondernemers uit de praktijk die vanuit verschillende invalshoeken een perspectief op Eigendom Anders hebben. Deze mensen noem ik mijn partners, of “mee-makers”. Zij hebben hun kennis, capaciteiten en ideeën ontwikkeld en de meesten niet zonder weerstand. De perspectieven die zij bieden, hebben de kiem in zich om grote maatschappelijke vraagstukken op te lossen. Het is logisch dat voor de beschikbaarheid van deze kennis, capaciteiten en ideeën een redelijke vereffening plaats vindt door deelnemers aan het Eigendom Anders Festival. Echter, omdat het onderwerp nog zó nieuw is, zijn er “aanzwengelaars” nodig die deze overdracht tot stand helpen komen door bijvoorbeeld schenkingen in geld of natura. (ook hierover straks meer). Kortom: de aangeboden waarde is een vereffening waard

 

2. Relaties, voor wie organiseren we dit?

 

De relaties die we willen bereiken met het festival, zijn ondernemers en investeerders die meteen de handreikingen van dit festival in de praktijk van de economie kunnen omzetten… Zo hopen we dat door de ontwikkeling van deze ondernemers en investeerders, ook een breder publiek kan gaan ervaren welke vernieuwing dit voor de maatschappij kan gaan betekenen… Daarnaast is natuurlijk elke geïnteresseerde welkom op mijn festival, maar ik hoop op een meerderheid van ondernemers en investeerders. Tegelijkertijd ben ik ook een proeftuin, een oefening, voor mijn mee-makers, die ook zelf veel kunnen leren en ontwikkelen deze dag. Ofwel: mijn waarde is bedoeld voor een bepaalde groep mensen (ondernemers en investeerders) en iedereen

 

2. Over schenkingen en bijdragen

 

Het festival bestaat mede bij de gratie dat er grotere vrije schenkingen hebben plaatsgevonden, maar ook de locatie (dit jaar Hof van Moeder Aarde) mij wordt geschonken. Er zijn binnen mijn organisatie dus geen geldstromen die mijn gedrag beïnvloeden en er zijn geen kwantitatieve doelen gekoppeld aan mijn activiteit. Dat is echt belangrijk, zodat ik zuiver bezig kan zijn met mijn intentie.

Verder zijn er meerdere kleinere schenkingen, in natura of arbeid. De pioniers die deze dag inhoudelijk een bijdrage leveren (en dat zijn er heel veel!!!), schenken hun inhoudelijke bijdrage (vanuit de gedachte: pay it forward), maar ook omdat ze weten dat ze ook zelf weer kunnen leren en ontwikkelen. Sommigen doen ook een kleinere financiële bijdrage en/of betalen zelfs ook een ticket, als ze het zich kunnen veroorloven. Dat verschilt per mede-mogelijkmaker en is dus een vrije keuze.Dus, ik herhaal, schenkingen en bijdragen zijn vrij van invloed, dienen mijn intentie en iedereen draagt bij wat hij of zij kan en wat goed voelt.

Dit jaar, 2024, poog ik om IEDEREEN die een bijdrage aan mij levert te vereffenen met een bedrag. In tegenstelling tot eerdere jaren wil ik graag de pioniers een bedrag kunnen geven. Het is niet reëel om hen steeds te vragen om hun bijdragen te doneren. Ik richt me dit jaar op een bedrag tussen de 150 – 250 € per dag, een gratis ticket en mogelijk een overnachting.

 

3. Prijsstellingen

 

In de ticketshop zie je een gemiddelde prijs € 242. Dat is de geschatte prijs die nodig zou zijn, als ik geen schenkingen of bijdragen zou ontvangen, om ongeveer quitte te kunnen draaien bij een gemiddelde opkomst (het blijven inschattingen natuurlijk). Verder zijn er gesponsorde prijzen en sponsorprijzen. Diegene die wat meer kan betalen, maakt het weer voor anderen mogelijk die iets minder kunnen betalen. En jij mag hierin kiezen: in vrijheid.

De jongeren (en ja, soms ook AOW-ers) die graag de dag erbij willen zijn, worden ook weer mee-gedragen in het geheel, met een vergunstigd tarief. En heb je echt geen cent te makken, maar je wil er per sé bij zijn en je kan je wel anderszins van waarde maken, ook dan ben je welkom om hierover in afstemming te komen. Kortom: De juiste prijs voor jou, dat bepaal jij.

Stel nu dat mijn intentie niet ook een eigen onderzoeksplek voor de mee-makers betekende, maar dit een klassieke top-down conferentie zou zijn, dan moet de prijs lezingen van de partner/pioniers nog veel meer betaald worden, dan waar ik nu rekening mee houdt.

Mijn wens voor de toekomst is dat er zoveel ondernemers en investeerders voelen welke waarde hen dit oplevert, dat zij een volgende keer er wéér bij willen zijn. Mijn levensvatbaarheid schat ik zelf op 5 jaren: daarna hoop ik dat ik mezelf overbodig heb gemaakt en dit “anders” denken gewoon is geworden. Het is een logische gedachte, ervan uitgaande dat ik ook in omvang zou toenemen (en meer bezoekers ontvang), dat ik in het begin van mijn leven meer schenkingen nodig heb, maar tegen het einde van mijn leven (het 5e jaar) ik echt helemaal zelfstandig kan leven, en er misschien wel overvloed ontstaat.

 

4. Overvloed is niet erg, als het maar circuleert in de maatschappij!

 

Stel dat er nu al overvloed zou ontstaan uit dit festival, dan ga ik in proces met iedereen die wil, om te kijken of de overvloed aangewend kan worden voor de totstandkoming van een volgende keer. En als er dan nog steeds overvloed zou zijn, zou ik in gesprek kunnen gaan met waar die overvloed naartoe kan vloeien… (Bijvoorbeeld naar de kunsten, naar onderwijs, naar wetenschap…). Dus, winst en/of overvloed is niet erg, sterker nog: het is zelfs noodzakelijk om een gezonde onderneming te zijn, als overvloed daarna maar wel lekker mag doorstromen… (En dat gebeurt natuurlijk niet als het vast gaat zitten in grond of in kapitaal…. maar daarover meer op mijn festival!)

 

In het kort: Overvloed is niet erg, als het maar niet ten koste van iemand anders ontstaat.

 

 

Tot slot, is het mijn waarde om volledig transparant te zijn! 

 

Daarom deel ik nog even dit:

  • Er zit 21% btw in de prijs gerekend. Voor een vrijstelling van BTW zou ik volgens de Belastingdienst een “Lezing” moeten zijn, met als dienst “De algemene ontwikkeling” te bevorderen. Er is mij ingefluisterd de Belastingdienst mijn festival-karakter vermoedelijk niet als zodanig zou beoordelen.
  • Aan het einde van mijn festival, maak ik weer een verslag, waar zowel de financiën, als ook alle andere manier van mogelijk maken zichtbaar wordt gemaakt. (zoals je ook hier een samenvatting kan zien van mijn 2022 festival, en hier een samenvatting van mijn 2023 festival)
  • Iedereen met een vraag, is welkom deze te stellen
  • Meer over mijn intenties, lees je hier.

 

Liefs,

Eigendom Anders

PS Heb jij een vraag aan mij? Mail me.