Bij elkaar zijn om over deze zaken te praten, waar gemeenschapszin en zorgplicht voor elkaar de boventoon voeren.