Besturen en organiseren

Gesprek over eigendom in relatie tot organiseren, wel of niet mede-zeggenschap, etc.