Ik ontleen veel meer zekerheid aan mijn sociale netwerk dan aan geld

Henry Mentink