Wat is de betekenis van vrijgekochte grond? Komen we hiermee in bruikleensfeer?

Uit de dialoogronden van 6 oktober 2022