Transparantie in de gemeenschap – ook over begrotingen – kan het draagvlak voor het initiatief vergroten.