Liefde als sleutel om binnen te komen bij institutionele instanties.

Uit de dialoogronden van 6 oktober 2022