Is het 3-voudig eigenaarschap een governance oplossing?

Uit de dialoogronden van 6 oktober 2022