Interessant dat we pas recent het concept van eigendom hebben (sinds het Romeins recht)