Hoe krijg je het “overleven” samen met “de idealen”?

Uit de dialoogronden van 6 oktober 2022