Het enige wat top-down werkt is het goede voorbeeld.

Uit de dialoogronden 6 oktober 2022