Geld is als liefde, tenzij het als vervanger voor liefde wordt gebruikt.

Uit de dialoogronden 6 oktober 2022