Hoe verhouden eigenheid van mensen en eigen verantwoordelijkheid zich tot eigendomsstructuren in de zorgsector?

Gesteld door Astrid van Zon