Hoe kan eenvoudige en gezonde financiering voor collectieve initiatieven (zoals volkshuisvesting) mogelijk gemaakt worden?

Gesteld door Alex Peters