Kan geld wat op een onheuse manier verdiend is, omgevormd worden naar een gezonde maatschappelijke werking?

gesteld door Emmy Verlaak