Is het een morele verplichting om financieel kapitaal in stand te houden?

Gesteld door: Koos Bakker