Hoe verhouden een brood en een stuk land zich tot elkaar, als ik beide wil delen?

Gesteld door Jac Hielema

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *