Hoe verhouden een brood en een stuk land zich tot elkaar, als ik beide wil delen?

Gesteld door Jac Hielema