11 september 2024 is het volgende Eigendom Anders Festival

Actueel

Ik ben Eigendom Anders.

Ik open ruimte voor ontmoeting en oefening,

rondom vraagstukken van bezit, eigendom en eigenaarschap.

Agenda

oogst uit eerdere ontmoetingen

hoe kan je 'mij' ontmoeten?

hoe ben ik 'van mezelf'?

Inzichten