Verander je perspectief op eigendom

Ik ben een initiatief dat uitnodigt om nieuwe perspectieven te ontwikkelen op het gebied van bezit, eigendom & eigenaarschap en zo de beweging naar een gezonde economie te versnellen. 

Ik bied speelruimte, zichtbaarheid, dialoog en verbinding om bewustwording hieromtrent te vergroten. Op 6 oktober organiseer ik de eerste editie van het Eigendom Anders Festival.

Het Eigendom Anders Festival

Schermafbeelding 2022-06-14 om 13.19.34

6 oktober 2022
Locatie: nog te bepalen, centraal Nederland

Perspectieven

Perspectiefwisseling

Ik maak me zorgen over de groeiende ongelijkheid. Het anders vormgeven van verhoudingen rondom bezit en eigendom (van geld, bedrijven, grond) én het eigenaarschap van je eigen verantwoordelijkheid hierin, speelt een grote rol. Ik wil meer harmonie creëren en bewustwording aanmoedigen, door vanuit diverse invalshoeken vraagstukken zichtbaar te maken en proberen te begrijpen.

Ik bied

Speelruimte

waar mensen bijelkaar komen en op gelijkwaardige respectvolle manier vragen- en inzichten als het gaat om bezit, eigendom en eigenaarschap in gesprek brengen.

Zichtbaarheid

aan de zoektocht van mensen en initiatieven, die -vanuit diverse invalshoeken- met vernieuwende vormen van bezit, eigendom bezig zijn en zo eigenaarschap willen nemen van hun bijdrage naar een gezonde samenleving.

Verbindingen

tussen kennis-, capaciteit- of kapitaalzoekende en kennis-, capaciteit- of kapitaalhebbende, zodat ze samen op een vernieuwende manier iets moois kunnen verwezenlijken.